MANUEL

QUINTANA MARTELO

ARTISTA PLÁSTICO

ILUSTRACIÓN

 • 1983-1985.   Ilustración Revista DORNA.

 • 1983-1985.   Ilustración Revista LUZES DE GALICIA.

 • 1984.   Cartel para las Fiestas del Apóstol 1984. Santiago de Compostela.

 • 1985.   “Rosalía no espello“. Helena Villar Janeiro. Patronato Rosalía de Castro. Diputación Provincial de La Coruña. Santiago de Compostela.

 • 1985.   Revista ANDURIÑA. Dirección Xeral de Emigración. Editorial Celta S.A.

 • 1986.   ”Matria de Sombra” Siete poemas autógrafos de Xesús Rabade Paredes. Imprenta Chaparro. Riotinto, Huelva.

 • 1987 “Amor de Artur”. / Fría Hortensia”. Xosé Luis Méndez FerrínEdicións Xerais de Galicia. Vigo.

 • 1987.   Cartel para las Fiestas de la Ascensión 1987. La Voz de Galicia. Santiago de Compostela.

 • 1989.   Boletín Galego de Literatura. Nº2 Novembro de 1989. Servicio de Publicacións de Universidade de Santiago de Compostela.

 • 1990.   “O Cubil do Xabarín”Uxío Novo Neira. Edelvives. Madrid.

 • 1991.    “Gorgorín e Cabezón”. Uxio Novo NeiraEdelvives. Madrid.

 • 1992.   ”O Tempo“. El Correo Gallego. Santiago de Compostela. Diciembre 1991.

 • 1994.   ”1995, Ano de Rafael Dieste” Libro de Notas. Edicións Xerais De Galicia. Vigo.

 • 1996.   ”O Xantar da Memoria“. Lois Caeiro.Edicións Lea S.L. Santiago de Compostela.

 • 1998.   “Farangulliña de Neve”. Luz Fandiño. Tórculo Artes Gráficas.

 • 2002.  ”La Química de las Pasiones”. Luis Mariño. Editorial Compostela S.A. 2002.

 • 2008.  ”Estúrdiga Materia”. Luis González Tosar. Obradoiro Gráfico S.L.
Ilustraciones de Quintana Martelo.
Libro La Química de las Pasiones, ilustrado por Manuel Quintana Martelo.
Ilustración de Quintana Martelo.
“Rosalía no espello“. Helena Villar Janeiro. Ilustrado por Quintana Martelo, en el año 1985.
Quintana Martelo.
“O Cubil do Xabarín”. Uxío Novo Neira. Edelvives. Madrid. Ilustración de Manuel Quintana Martelo.
Ilustración de Quintana Martelo.
1995, Año de Rafael Dieste” Libro de Notas. Edicións Xerais De Galicia. Vigo.
Abrir chat
1
CHAT
Hola